Office Bearers Roll Of Honor

Year President Secretary Treasurer
1960-61  Lion Dr. V. V. Tegginmani Lion Patil Puttappa Lion
1961-62  Lion Dr. V. V. Tegginmani Lion V. P. Dalvi  Lion
1962-63 Lion Amritlal Singala Lion P. V. Mavinkurve  Lion P. L. Thakkar
1963-64 Lion M. R. Parthsarathy Lion Dr. P. Sadanand Rao  Lion
1964-65 Lion B. M. Mujahid Lion C. D. Lalka    Lion
1965-66 Lion M. V. Sirur Lion Dr. K. S. Kamat Lion M. G. Hublikar
1966-67 Lion P. L. Thakkar Lion M. R. Baliga Lion N. P. Javali
1967-68  Lion Dr. S. S. Gore Lion K. D. Rai  Lion S. S. Yavagal
1968-69  Lion N. R. Kustagi Lion B. S. Hombali  Lion
1969-70  Lion M. G. Hublikar Lion A. L. Nadgir Lion Dr. K. S. Kamat
1970-71 Lion P. V. Mavinkurve Lion M. B. Sudhindra Rao  Lion K. D. Khona
1971-72 Lion S. S. Yavagal Lion P. M. Honnatti Lion A. G. Deshpande
1972-73  Lion N. P. Javali Lion T. V. Govindraj Lion A. G. Deshpande
1973-74 Lion F. M. Kittur Lion A. G. Deshpande Lion V. B. Hombal
1974-75  Lion K. D. Khona Lion C. C. Dixit  Lion
1975-76  Lion P. M. Honnatti Lion C. C. Dixit  Lion M. G. Abraham
1976-77 Lion T. V. Govindraj Lion Dr. R. N. Joshi  Lion K. S. Punaji
1977-78  Lion H. S. Joglekar Lion K. S. Punaji  Lion Madan Desai
1978-79 Lion A. G. Deshpande Lion K. Shivashankar  Lion K. Virupakshappa
1979-80 Lion V. B. Hombal Lion Madan Desai  Lion Sunil Kothari
1980-81 Lion Dr. R. N. Joshi Lion K. Virupakshappa  Lion M. I. Bendigeri
1981-82  Lion S. G. Uppin Lion Dr. A. V. Medlery Lion S. G. Belgavi
1982-83  Lion C. C. Dixit Lion Sunil Kothari Lion Gangaih Shetty
1983-84 Lion Madan Desai Lion J. G. Tenginkai  Lion Jagadish Bhusad
1984-85 Lion M. I. Bendigeri Lion Gangaihshetty  Lion
1985-86 Lion K. S. Punaji Lion B. D. Kadabi  Lion J. G. Kalyanshettar
1986-87  Lion Sunil Kothari Lion Dr. Ravi L. Nadgir  Lion O. V. Gadag
1987-88 Lion K. Virupakshappa Lion S. M. Joshi  Lion L. S. Manvi
1988-89 Lion Jagadish Bhusad Lion V. M. Kammar Lion S. Ashokkumar
1989-90  Lion J. G. Tenginkai Lion Sridhar Pujar Lion Ramamurthy
1990-91 Lion Dr. A. V. Medlery Lion Vijay Mahajan  Lion M. S. Vernekar
1991-92  Lion S. G. Belgavi Lion Chandrakant Hosmani Lion Nasir Airani
1992-93  Lion Dr. R. L. Nadgir Lion H. K. Jain  Lion Ratnapal Shetti
1993-94 Lion Dr. Suresh Kini Lion S. P. Sumitra  Lion J. K. Shetty
1994-95  Lion Dr. S. S. Jatti Lion Dr. Murlidhar Rao Lion Sudhir Divekar
1995-96 Lion B. D. Kadabi Lion A. B. Gargatte Lion P. K. A. Gupta
1996-97  Lion Dr. M. S. Bembalgi Lion Dr. S. V. Koti  Lion C. N. Tenginkai
1997-98 Lion Dr. Murlidhar Rao Lion Mohan Mudkavi  Lion K. K. Mehta
1998-99 Lion Hirachand K. Jain Lion Vijaykumar Hiremath  Lion Srikant Kemtur
1999-00 Lion J. K. Shetty Lion Shivanand Joshi  Lion Suresh Hardikar
2000-01 Lion Nasir Airani Lion Madhav Bengeri Lion Satish Hombali
2001-02 Lion Ratnapal A. Shetti Lion Dr. B. R. Patil  Lion B. S. Shirol
2002-03 Lion Dr. S. V. Koti Lion C. N. Tenginkai Lion N. R. Malvade
2003-04 Lion Sudhir Divekar Lion Shambu Yavagal  Lion Manoj Manek
2004-05 Lion S. P. Sumitra Lion Dr. Ravindra  Lion B. R. Patil
2005-06 Lion P. K. A. Gupta Lion Dr. Milind Galgali  Lion Bharat Momaya
2006-07 Lion Dr. B. S. Shetti Lion V. R. Deshpande  Lion Mukund Ambekar
2007-08 Lion Mohan Mudkavi Lion Basavaraj S. Athani  Lion Raju Samuel
2008-09 Lion Parasmal Bhansali Lion Bharat K. Momaya Lion Shankar R. Katageri
2009-10 Lion Vasant R. Deshpande Lion Avinash K. Patki  Lion Ajit N. Javali
2010-11 Lion Manoj L. Manek Lion Mukund Ambekar Lion Bhaskar Sholapurkar
2011-12 Lion Basavaraj Athani Lion Bhaskar Solapurkar Lion Nagraj Mensinkai
2012-13 Lion Niloba Malvade Lion Shrikanth Joshi Lion Vinod Jain
2013-14 Lion Bharat Khimji Momaya Lion Jambookumar N. Shah Lion Prakash B. Kulkarni
2014-15 Lion Mukund Ambekar Lion Uday Badkar Lion Anil Desai
2015-16 Lion N R Ravi Lion Prakash Kulkarni Lion Sachin Inamdar
2016-17 Lion Vinod Jain     Lion Dnyanesh Natu Lion Mahendra Jain
2017-18 PMJF Lion Dnyanesh Natu Lion Gayatri D Natu Lion Chetan Bhandari

 

Lioness Office Bearers

Year President Secretary Treasurer
1964-65 LL. Sharada Sirur LL. Mohini Kodkini  
1965-66 LL. Mohini Kodkini LL. Hira Baliga  
1966-67 LL. Hira Baliga LL. Shailaja Hombali  
1967-68  LL. Shailaja Hombali LL. Prema Mavinkurve  
1968-69  LL. Prema Mavinkurve LL. Lalita Hublikar  
1969-70  LL. Lalita Hublikar LL. Nalini Javali  
1970-71 LL. Lalita Hublikar LL. Nalini Javali  
1971-72 LL. Nalini Javali LL. Girija Thakkar  
1972-73  LL. Girija Thakkar LL. Sushila Abraham  
1973-74 LL. Sushila Abraham LL. Laxmi Narayanswami  
1974-75  LL. Laxmi Narayanswami LL. Vatsala Vasudev  
1975-76  LL. Vatsala Vasudev LL. Shakuntala Govindaraj  
1976-77 LL. Shakuntala Govindaraj LL. Shobha Honnatti  
1977-78  LL. Shobha Honnatti LL. Snehalata Bhusad  
1978-79 LL. Snehalata Bhusad LL. Gagamma Belgavi  
1979-80 LL. Gagamma Belgavi LL. Kasturi Punaji  
1980-81 LL. Kasturi Punaji LL. Pushpa Joshi  
1981-82  LL. Pushpa Joshi LL. Annapurna Medleri  
1982-83  LL. Annapurna Medleri LL. Uma Bendigeri  
1983-84 LL. Uma Bendigeri LL. Jaya Bhatia  
1984-85 LL. Jaya Bhatia LL. Shobha Bhatt  
1985-86 LL. Shobha Bhatt LL. Gurudevi Bembalgi  
1986-87  LL. Gurudevi Bembalgi LL. Jeevankala Anegundi  
1987-88 LL. Jeevankala Anegundi LL. Shailaja Hulmani  
1988-89 LL. Rajeshwari Natraj LL. Prabha Tenginkai  
1989-90  LL. Prabha Tenginkai LL. Sujata Dixit  
1990-91 LL. Sujata Dixit LL. Suvarna Savanur  
1991-92  LL. Suvarna Savanur LL. Taradevi Wal  
1992-93  LL. Taradevi Wali LL. Ranjana Shah  LL. Lata Mehata
1993-94 LL. Ranjana Shah LL. Dr. Sulochana Yellamali  LL. Shobha Shetti
1994-95  LL. Dr. Sulochana Yellamali LL. Manudevi Neeli      
1995-96 LL. Indumati Manvi LL. Shobha Kadabi  
1996-97  LL. Gurudevi Bembalgi LL. Jeevankala Anegundi  LL. Aruna Ravindra
1997-98 LL. Taradevi Wali LL. Aruna Ravindra LL Lata Mehta
1998-99 LL. Aruna Ravindra LL. Sudha Koti  
1999-00 LL. Shailaja Hulmani LL. Sahana Hombali      LL. Sujata Dixit
2000-01 LL. Anuradha Rao LL. Madhu Kulkarni      LL. Rekha Patil
2001-02 LL. Madhu Kulkarni LL. Rekha Patil  LL. Anita Patil
2002-03 LL. Shobha Kadabi LL. Anita Patil  LL. Shailaja Katageri
2003-04 LL. Anita Patil LL. Shailaja Katageri  LL. Shamal Divekar
2004-05 LL. Anita Patil LL. Shailaja Katageri      LL. Sumangala
2005-06 LL. Anita Patil LL. Shailaja Katageri      LL. Vidyavati Gupta
2006-07 LL. Chandra Shetti LL. Preeti Thakkar  LL. Raksha Manek
2007-08 LL. Preeti Thakkar LL. Raksha Manek  LL. Jayashree Athani
2008-09 LL. Preeti Thakkar LL. Neeta Patki  LL. Roopa Ambekar
2009-10 LL. Anita Patil LL. Varsha V. Deshpande  LL. Neeta Patki
2010-11 LL. Raksha Manek LL. Roopa Ambekar LL. Tanuja Badkar
2011-12 LL. Jayshree Athani LL. Sugladevi M Mudkavi LL. Radhika S. Yavagal
2012-13 LL. Gayatri N. Malvade LL. Shirya Joshi LL. Pinky N. Jain
2013-14 LL. Bharati B. Momaya LL. Laita J. Shah LL. Vijaylaxmi P. Kulkarnii 
2014-15 LL. Roopa Ambekar     LL. Tanuja Badkar LL. Madhavi Solapurkar 
2015-16 LL. Dr. Meera Ravi LL. Priya Kavi LL. Sunita
2016-17 Lion Pinky Jain Lion Gayatri Natu LL Meenashki Jani
2017-18 LL. Roopa M Ambekar LL. Madhu S Kulkarni LL. Deepa Menasinkai